Category: Gym

Gym, Kondition, Träning

Axla roller

  Många roller får man axla i sitt liv. Några mer naturliga som man får träda in i och några som man kanske bara gör någon gång i sitt liv.. Stor ära!